Doel

De stichting Dugunagadi Nepal heeft, naast het bieden van hulp bij het herstel en de herbouw van de woningen, tevens als doel om een economisch perspectief te bieden aan de inwoners. Daarbij richten we ons specifiek op jonge mensen. Goede economisch vooruitzichten bieden aan meisjes en jongens in de leeftijdsgroep van 12 tot 15 jaren. Dit door het bevorderen van het volgen en afronden van een goede beroepsopleiding. 

Dit geeft de jonge mensen een kans op een beter leven in de regio. Het is belangrijk om vanuit hier goed te bekijken naar wat daar mogelijk is. We willen dat uw donaties goed terecht komen en dat de jongeren daarmee een beroep en vervolgens werk binnen bereik gaan hebben. dat is niet zo’n makkelijke opgave. We zijn dan ook verheugd nauw samen te werken met de organisatie All Angels Nepal (www.allangelsnepal.org), die al vele jaren goed werk verricht in de armste gebieden van het land en die de situatie in het land goed kent.