Het zich economisch hervinden

We hebben tijdens ons werkbezoek de overtuiging gekregen dat onze steun betekenisvol zal zijn. de steun is gericht op een specifieke regio in het land. Kleinschalig en meteen ook doelmatig. Elke euro zal 1 op 1 goed besteed zijn. Met nadruk wordt gewerkt aan de zelfredzaamheid van (jonge) mensen. Het faciliteren van een opleiding om daarna niet afhankelijk te zijn van giften en aalmoezen, niet afhankelijk te zijn van toevallige baantjes als dagloner. De lokale economie wordt geholpen. Dat is uiteindelijk het bovenliggend doel.