ANBI-instelling

Stichting Dugunagadi Nepal is een ANBI-instelling.
Dit betekent dat een gulle schenking fiscaal vriendelijk verwerkt kan worden. Uw bijdrage en steun stellen we bijzonder op prijs. Elke euro komt ten goede aan de bewoners van het dorp Dugunagadi in Nepal.
Uw gift komt in aanmerking voor aftrek op uw belastingaangifte. De GEEFWET is namelijk, door de ANBI, toepasbaar.

RSIN / fiscaal nummer : 857019582
Bankrekening van de stichting : NL62INGB 0007720395

De stichting Dugunagadi Nepal is door de belastingdienst erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Daarmee is elk bedrag wat u gunt aan de hervestiging in Dugunagadi en de wederopbouw van de lokale economie in Dugunagadi fiscaal te verwerken. Het bedrag dat u schenkt/doneert, kunt u voor 100% in aftrek nemen op uw zgn. verzamelinkomen (daarbij rekening te houden met een drempel van 1%). Indien u bereid bent dit voor een periode van 5 jaar te doen en dit vastlegt in een overeenkomst dan is het gehele bedrag telkenjare fiscaal te verrekenen.