Beloning

De beloning voor de bestuurders van de stichting is nihil. Er zullen en zijn geen vergoedingen of beloningsmodellen toegezegd en dit zal ook niet plaatsvinden.