Blog List

Najaar 2016

Het bestuur bracht een werkbezoek aan Nepal. Wij prijzen het bijgevoegde reisverslag (“KNOP’ te maken waarachter het verslag van Hennie te vinden is) aan daar het inzicht geeft in de lokale situatie en op een goede manier weergeeft van wat wij aantroffen. Ook beschrijft het de contacten die wij hebben gelegd. Contacten die voor ons als stichting van veel waarde zijn. Al dit zal borgen dat de gelden 1 op 1 besteed kunnen worden aan het doel waar de stichting voor staat.